Skip to content
Veb sajt je trenutno u izradi…

Potrudićemo se da sajt bude završen što pre. 

Veb sajt je trenutno u izradi…

Potrudićemo se da sajt bude završen što pre. 

Milan Krilović rođen je u Šapcu 18. 8. 1983. godine. U Loznici završava Srednju ekonomsku školu 2002. godine, nakon čega upisuje Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Dve godine kasnije, 2004. godine seli se u Novi Sad i započinje studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U toku studija obavlja funkcije predsednika Saveza studenata Pravnog fakulteta, potpredsednika Saveza studenata Univerziteta u Novom Sadu, predsednika Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta, člana Nastavno naučnog veća i Saveta Pravnog fakulteta, a u toku četvrte godine studija i apsolventskog staža, obavlja funkciju Prodekana studenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Takođe, četiri godne je bio član Upravnog odbora Ustanove studentskog standarda – Studentski centar Novi Sad i član Saveta Univerziteta u Novom Sadu. Organizuje ih i učestvuje na svim značajnim skupovima i u radnim grupa koje se tiču prava studenata i studentskog standarda i resornih zakona i strategija.

Nakon studija, pet godina radi na poslovima samostalnog pravnog referenta u javno komunalnom sistemu u Novom Sadu. Osniva Centar za razvoj komunalno stambenog sistema i Institut za medijaciju, pregovaranje i javne politike, čiji je do danas zakonski zastupnik. Posle napuštanja stalnog radnog mesta u javno komunalnom sistemu, započinje sa privatnim poslom i osniva konsultatntsku firmu koja do danas uspešno posluje u oblasti upravljanja projektima i savetovanja u vezi sa upravljanjem.

Od 2014. godine aktivan je u oblasti omladinske politike. Iste godine, kao vođa srpske delegacije učestvuje na međunarodnom samitu mladih za mir u Seulu (Južna Koreja), 2019. godine vođa je grupe omladinskih aktivista iz AP Vojvodine u poseti Nordlandu (Norveška), a iste godine vodi grupu mladih iz Srbije u zvaničnu posetu Moskvi (Ruska Federacija). Do danas učestvuje kao koordinator, projektni menadžer, savetnik i mentor u preko dvadeset omladinskih projekata i programa.

Specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz fondove EU postaje 2016. godine pohađajući šestomesečni specijalistički kurs u zajedničkom sprovođenju Univerziteta u Novom Sadu i Fonda za evropske poslove AP Vojvodine. Iste godine, postaje licencirani posrednik u rešavanju sporova – medijator, te trener za obuku medijatora. Nakon toga specijalizuje se u različitim oblastima posredovanja (privreda, stečaj, mobing, autorska prava, napredno pregovaranje itd.). Uporedno, uspešno završava obuke za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, lobistu i trenera u oblasti medijske i digitalne pismenosti.

U toku 2020. i 2021. godine koordiniše izradu Akcionog plana politike za mlade na teritoriji AP Vojvodine i Lokalnog akcionog plana za mlade na teritoriji Grada Novog Sada za period 2023 – 2025. godine i u ključuje se u rad radnih grupa za izradu Razvojnog plana AP Vojvodine 2023 – 2030 i Plana razvoja Grada Novog Sada 2023 – 2030, te rad Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave. Član Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji postaje 2023. godine.

U 2021. godini uspešno završava program Osnove javnih politika, koji se sastoji iz kurseva Podaci u javnim politikama (2 ESPB) i Uvod u primenjene javne politike (2 ESPB) u organizaciji Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Master pravnik postaje 2022. godine, odbranivši rad na temu „Uticaj retorike na postupak medijacije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u okviru modula Primenjena retorika – javni nastupi. Iste godine upisuje doktorske studije (uža naučna oblast Rimsko pravo).

Oženjen je, otac dvoje dece.

Specijalista za upravljanje ravnomernim regionalnim razvojem kroz fondove EU postaje 2016. godine pohađajući šestomesečni specijalistički kurs u zajedničkom sprovođenju Univerziteta u Novom Sadu i Fonda za evropske poslove AP VojvodineIste godine, postaje licencirani posrednik u rešavanju sporova – medijator, te trener za obuku medijatora. Nakon toga specijalizuje se u različitim oblastima posredovanja (privreda, stečaj, mobing, autorska prava, napredno pregovaranje itd.). Uporedno, uspešno završava obuke za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, lobistu i trenera u oblasti medijske i digitalne pismenosti.

U toku 2020. i 2021. godine koordiniše izradu Akcionog plana politike za mlade na teritoriji AP Vojvodine i Lokalnog akcionog plana za mlade na teritoriji Grada Novog Sada za period 2023 – 2025. godine i u ključuje se u rad radnih grupa za izradu Razvojnog plana AP Vojvodine 2023 – 2030 i Plana razvoja Grada Novog Sada 2023 – 2030, te rad Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave. Član Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji postaje 2023. godine.

U 2021. godini uspešno završava program Osnove javnih politika, koji se sastoji iz kurseva Podaci u javnim politikama (2 ESPB) i Uvod u primenjene javne politike (2 ESPB) u organizaciji Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Master pravnik postaje 2022. godine, odbranivši rad na temu „Uticaj retorike na postupak medijacije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u okviru modula Primenjena retorika – javni nastupi. Iste godine upisuje doktorske studije (uža naučna oblast Rimsko pravo).

Oženjen je, otac dvoje dece.